Licence Creative Commons

Hudební tvorba zveřejná na tomto webu je dostupná pod licencí Creative Commons.


V rámci této licence je možno hudbu užívat, poslouchat, šířit, upravovat, editovat a používat ve svých dílech. Hudbu je možné šířit i pro komerční účely, tedy například v provozovnách (tuto problematiku více řeší stránka Bez poplatků OSA). V rámci licence je třeba dodržet dvě podmínky:
  • uveďte autora (použijete-li hudbu ve vašem projektu, ve svém videu, atp., je nejen slušností, ale i Vaší poviností uvést zdroj. Toho můžete docílit jakýmkoli rozumným způsobem, nicméně nikdy ne způsobem naznačujícím, že by poskytovatel licence schvaloval nebo podporoval Vás nebo Váš způsob užití díla. Nejjednodušším způsobem je uvést jméno autora Petr Polomík nebo Phaeriss, ideálně s odkazem na tento web www.phaeriss.cz
  • zachovejte licenci (pokud budete toto dílo upravovat, pozměňovat nebo na něj navazovat, musíte svoje odvozená díla vystavovat pod stejnou licencí jako původní dílo. Jinak řečeno nemůžete bez souhlasu autora hudbu převzít nebo se z ní inspirovat pro váš projekt, který by byl například nabízen za peníze).
Přesné znění podmínek licence Creative Commons najdete zde.


Jak už někteří víte, hudba mě baví, rád ji skládám, a nemám potřebu na ni nějak vydělávat, protože by se pak nemusela dostat k těm, kterým by se mohla líbit a kterým by třeba mohla pomáhat. Zatím je tady pár skladeb, ale mým cílem je alespoň stovka, časem třeba i tisíce - ale i tak zkrátka zůstane zdarma s těmi nejvolnějšími podmínkami, jaké se mi zdály vhodné pro běžný život. Když se vám hudba bude líbit, budu rád za komentáře, které můžete napsat buď v sekci Kontakt nebo ke skladbě na youtube kanále, případně i na facebooku. Stejně tak, když máte nějaké náměty na zlepšení, zajímavé návody či náměty, kritiku nebo dotaz ohledně využití skladby. Nepište mi, že to je hnus a že se to nedá poslouchat, tím nepomůžete ani sobě, ani mě ;-) Pište prosím pouze česky nebo anglicky, jelikož se jedná o neziskový projekt a nebudu si moc dovolit platit překladatele ;-)


Pokud není řečeno jinak, i přiložené vlastní fotografie nebo video, které je součástí hudební skladby (v současné době na kanálu youtube), může být šířeno pod licencí CC-BY-SA.Pokud chcete využít hudbu v nějakém komerčním ziskovém projektu a nechcete dávat celé vaše dílo v podobně dobrodružné licenci jako já, kontaktujte mě a nějak se domluvíme.

Není-li uvedeno jinak, autorská práva na hudbu, fotografie, videa, obsah a design webu vlastní Phaeriss (Petr Polomík).
Hudba, jehož autorem je Phaeriss, podléhá licenci

Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní
.
Smí být šířena, kopírována, upravována a využívána komerčně, a to za podmínek zachování stejné licence a uvedení autora.